اثرات قرص متفورمین در دیابت

اثرات جدید قرص متفورمین در درمان دیابت

محققان سرنخی جدید برای مکانیسم عمل داروهای اولیه در ردمان دیابت نوع ۲ کشف کردند.

محققان کانادایی و بریتانیایی کشف کردند که متفورمین داروی اصلی دیابت نوع ۲ ممکن است برای کمک به عملکرد بهتر سلول ها کمک کند. مطالعات آنها، که در مجله معتبر Cell منتشر شده است، دیگر اثرات احتمالی متفورمین را برای پیشگیری از انواع بیماری های مزمن، از جمله سرطان، توضیح میدهد.

به نظر می رسد که متفورمین باعث می شود که عملکرد سلول ها طوری تغییر یابد که انگار از کمبود شدید آهن رنج میبرند. گروه بیوشیمی در Université de Montréal از روش جدیدی استفاده کردند تا به طور همزمان بررسی کند که چگونه تمام فرایندهای بیوشیمیایی سلول به یک داروی جدید پاسخ میدهند. تیم UdeM با همکاری محققان موسسه فرانسیس کریک در لندن نشان دادند که متفورمین اثر گسترده ای بر توزیع آهن در سلول ها دارد و منجر به تغییر پروسه های بیوشیمیایی ضروری در سلول می شود.

تکنولوژی اصلی که این کشف را امکان پذیر ساخت، در آزمایشگاه استاد استفن میشنیک، یک استاد بیوشیمی در UdeM ، توسعه یافته است. دکتر میشنیک گفت: “اگر می خواهید بدانید که یک داروی یا هر مولکول دیگری در بدن چه کار می کند، باید همه چیز را در سلول های آن در یک زمان بررسی کنید.”

“امروز راه های متعددی برای این کار وجود دارد، اما روش ما، نام hdPCA، روشی بسیار ساده برای انجام و تفسیر، غیر تهاجمی و ارزان است؛ و می تواند در تقریبا هر آزمایشگاهی با حداقل امکانات انجام شود.” این روش می تواند به سرعت پیش بینی و تایید کند که چگونه یک دارو ممکن است سلول ها را تحت تأثیر قرار دهد.”

برام استینن، از دانشگاه biochemist UdeM میگوید: “ما انتخاب کردیم از متفورمین استفاده کنیم، عمدتا به این دلیل که که هیچ مکانیسم واضحی از عمل ندارد و یک نمونه جالب برای آزمایش بود.”

“پیگیری اثرات متفورمین بر روی هوموتازای آهن یکی از نکات قوت این مطالعه بود. ارتباط بین متابولیسم آهن و دیابت موضوع جالب توجهی برای دانشمندان به شمار می آمد، اما هیچ کس تا به حال اثر ضددیباتی متفورمین در سلول های زنده مرتبط با هوموتازای آهن را اثبات نکرده بود.” مارکوس رالرس، عضو Biochemist در فرانسیس کریک، افزود: ” متابولیسم گلوکز به احتمال زیاد به طور تکامل یافته از واکنش های شیمیایی وابسته به آهن ظاهر می شود؛ چنین روابط شیمیایی در تکامل ناپدید نمی شوند.”

منبع

 

اثرات جدید قرص متفورمین