تنفس از بینی و کمک به حافظه

تاریخ:

    اکتبر ۲۲، ۲۰۱۸

منبع:

موسسه     کارولینسکا

طبق گزارش سایت ساینس دیلی و گزارش محققین موسسه Karolinska در سوئد در مجله علوم اعصاب گزارش می کنند که  نحوه تنفس ما ممکن است چگونگی حفظ خاطرات و اطلاعات در مغز را تحت تاثیر قرار دهد.ما خاطرات خود را تقویت می کنیم (منظور تقویت و تثبیت خاطرات است). اگر برای به حافظه سپردن مجموعه ای از بوی ها، به جای دهان از طریق بینی نفس بکشیم، آنها را بهتر به یاد می سپاریم.

تحقیقات در مورد چگونگی تاثیر تنفس بر به حافظه سپردن مطالب در مغز، در سال های اخیر به موضوع تحقیقات جدید تبدیل شده است و روش های جدید و مطالعات بیشتری در اینمورد انجام شده است. محققان موسسه کارولینسکا اکنون نشان می دهند که افرادی که از طریق بینی نفس می کشند، خاطرات خود را بهتر یاداوری می کنند.

“مطالعات نشان می دهد که اگر هنگام تنفس از بینی خود نفس بکشیم بوی مواد را سریعتر و بهتر و به مدت طولانیتری به خاطه میسپاریم. و ارتباط زیادی بین نفس کشیدن از راه بینی و توانایی به خاطر سپردن و بازیابی اطلاعات موجود در حافظه اتفاق می افتد”، آرتین آرشامیان، سرپرست محقق در گروه علوم اعصاب بالینی، در موسسه کارولینسکا اولین کسی است که در این مورد به تحقیق پرداخته است.

یکی از دلایلی که پیش از این کسی به مطالعه در اینمورد نپرداخته است این است که شایع ترین نمونه های آزمایشگاهی یعنی موش ها عمدتا نمی توانند به طور طبیعی از دهانشان نفس بکشند.

برای مطالعه، محققان دوازده بوی مختلف را در دو مرحله متفاوت به شرکت کنندگان ارائه دادند. سپس از آنها خواسته شد تا از طریق بینی یا دهان خود برای یک ساعت نفس بکشند. بعد از اتمام این زمان موادی با بوهای جدید و قدیمی به شرکت کنندگان داده شد و از آنها خواسته شد تا بگویند کدام بو جدید است و کدام و بو را قبلا حس کرده اند.

نتایج نشان داد که هنگامی که شرکت کنندگان در طول دوره یادگیری و به خاطر سپردن بو از طریق بینی کمک گرفتند، بو را بهتر به یاد اورده اند.

اندازه گیری فعالیتهای مغزی با استفاده از روشهای جدید

دکتر آرشامیان می گوید: “گام بعدی این است درک کنیم که در طول تنفس چه اتفاقی در مغز اتفاق می افتد و چه ارتباطی با حافظه دارد. “این عملیات قبلا غیر عملی بود زیرا الکترود ها باید مستقیما به مغز وصل میشدند. اما ما توانستیم این مشکل را حل کنیم و در حال حاضر با همکاری یوهان لندستروم، یک وسیله جدید برای اندازه گیری فعالیت در بافت عصبی در مغز بدون نیاز به وارد کردن الکترود را بیابیم. “

تحقیقات پیشین نشان داده است که گیرنده های بویایی نه تنها تغییرات بویایی بلکه تغییرات در جریان هوا را نیز تشخیص میدهند. در مراحل مختلف استنشاق و خروج، قسمت های مختلف مغز فعال می شوند. اما چگونگی ارتباط بین بویایی و فعالیت های مغزی و چگونه بر مغز تاثیر می گذارد برای ما غیر قابل شناسایی است. با اینحال در طب سنتی همیشه بر تاثیرات چگونگی تنفس در بدن تاثیر می گذارد.

دکتر آرشامیان می گوید: “این ایده که تنفس بر رفتار ما تاثیر بگذارد، واقعا جدید نیست. در حقیقت، این دانش هزاران سال در زمینه هایی مانند مدیتیشن رایج بوده است. اما هیچکس موفق به اثبات علمی آنچه در مغز اتفاق نمی افتد نشده بود. اکنون ابزارهایی وجود دارد که می تواند دانش بالینی جدیدی را در این زمینه نشان دهد.”

این مطالعه توسط چند نهاد، از جمله بنیاد Knut و آلیس والنبرگ، شورای پژوهشی سوئد و سازمان هلدینگ تحقیقات علمی، Ammodo Science Award، تأمین مالی شده است.

منبع

تنفس از طریق بینی و کمک به حافظه