جشنواره طلایی

قیمت طرح

قیمت

اصلی (تومان)

خدمات طرح

  ۱,۱۰۰,۰۰۰     ۱,۸۰۰,۰۰۰هایفو + یک میکرودرم رایگان

۸۰۰,۰۰۰

۹۸۰,۰۰۰

پکیج بادی اسکالپتور

 ۱۰ جلسه

۲۵۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

Co2 فرکشنال

۲۵۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰

RF فرکشنال

۲۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

میکرونیدلینگ

۵۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

میکرودرم

۲۵۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

مزوتراپی

 

کاشت مو به روش FIT یا FUT

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف

.

کاشت مو به روش ترکیبی

,۲۰۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف

.

کاشت ابرو

۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان تخفیف

.

.

.

برای ورود به تلگرام کلیک کنید

برای ورود به اینستاگرام کلیک کنید