لیست قیمت

لیست قیمت لیزر موهای زائد

(با استفاده از بهترین دستگاه لیزر موهای زائد (الکساندرایت آپوجی و الکساندرایت کندلا و الیت پلاس

.تمامی مبالغ به تومان می باشد

علاوه بر این می توانید کارت باشگاه مشتریان کلینیک تندیس با اعتبار هدیه اولیه ۲۰۰ هزار تومانی را با اولین مراجعه دریافت نموده و کل بدن را ۵۸۸/۰۰۰ تومان پرداخت نمایید، این کارت قابل شارژ مجدد بوده و قابلیت استفاده در کل دوره را دارد

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان لیزر کلینیک تندیس در ارتباط باشید.

(قیمت (تومان

منطقه لیزر

ردیف

۷۳۵,۰۰۰

کل بدن

۱

۱۳۵,۰۰۰

بیکینی + زیربغل

۲

۴۵,۰۰۰

زیربغل

۳

۹۵,۰۰۰

بیکینی کامل

۴

۸۰,۰۰۰

بیکینی ساده

۵

۳۹۵,۰۰۰

پا کامل

۶

۱۸۵,۰۰۰

ساق

۷

۲۲۵,۰۰۰

ران

۸

۱۹۵,۰۰۰

دست کامل

۹

۱۴۰,۰۰۰

ساعد

۱۰

۷۵,۰۰۰

بازو

۱۱

۱۱۵,۰۰۰

کل صورت

۱۲

۴۰,۰۰۰

پیشانی

۱۳

۳۵,۰۰۰

چانه

۱۴

۵۵,۰۰۰

خط ریش

۱۵

۴۰,۰۰۰

گونه

۱۶

۲۵,۰۰۰

پشت لب

۱۷

۶۰,۰۰۰

گردن

۱۸

۲۳۰,۰۰۰

نیم تنه جلو

۱۹

۲۳۰,۰۰۰

نیم تنه پشت

۲۰

۸۰,۰۰۰

خط شکم

۲۱

۱۵۰,۰۰۰

باسن

۲۲

۷۰,۰۰۰

خط باسن

۲۳