پلاسماجت

بلافروپلاستی با پلاسماجت

درمان غیر جراحی پوست شل(Non Surgical Blepharoplasty)

بلافروپلاستی غیر جراحی و درمان چروک دورچشم و دورلب توسط پلاسماجت

پلاسماجت تکنولوژی است که می تواند پوست  اضافه و چروک را مستقیما از جامد به گاز تبدیل کند، سوختگی بسیار سطحی در پوست باعث می شود که پوست کشیده شود و چروک ها کم عمق تر شوند. پس از التیام زخم، پوست براق تر و سفت تر می شود و می توان از این روش برای بلافروپلاستی بدون جراحی استفاده کرد و شلی پوست پلک بدون استفاده از تیغ جراحی  درمان می شود. این روش برای افرادی که مایل به جراحی پلک نیستند یا افتادگی و چروک پلک و اطراف چشم هنوز در حد جراحی نیست پیشنهاد می شود.

چروک های عمیق دورچشم و دور لب نیز توسط این روش تا حد زیادی بهبود می یابند.

زخم های سطحی ناشی از  پلاسما  بین ۳ تا ۷ روز بعد بهبود می یابند.