کلینیک تخصصی تندیس

آیا می‌دانید که در برخی از غذای کودکان مواد شیمیایی سمی وجود دارد؟

متخصصان بر این باورند که محصولات بر پایه‌ی برنج می‌توانند حاوی آرسنیک باشند. بنابراین بهتر است از برخی جایگزین‌های بدون خطر مانند جوپرک استفاده کنیم. بسیاری از مواد غذایی سمی در درون برخی از غذاهای کودکان دیده‌شده‌اند. آزمایشات انجام شده بر روی غذاهای کودک به فروش رسیده در ایالات متحده‌ نشان می‌دهد که ۹۵ درصد از این محصولات حاوی یک یا بیشتر از یک ماده‌ی شیمایی سمی هستند که این مواد شیمایی شامل کادمیم، سرب، جیوه و آرسنیک می‌باشید.