بایگانی پوست و جوانسازی

لیفت با نخ - کلینیک تندیس
پوست و جوانسازی

لیفت با نخ

لیفت پوست با نخ از شیوه‌های نوین جوان‌سازی پوست است که قادر است به طور چشمگیری در روند پیری پوست تاخیر ایجاد کند. این روش به منظور بهبود انحناهای سطحی صورت انجام می‌شود